21-01-2018

Δράσεις & Προγράμματα   / Προγράμματα ΕΒΕΑ  RSS 2.0


Bιντεοσκοπημένες ομιλίες και παρουσιάσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων» (13/12/2017)
Έργο M.IN.D - Μάρκετινγκ, Διεθνοποίηση & Ανάπτυξη (11/10/2017)
GATEWAY TO JAPAN & KOREA (28/05/2017)
Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για τα έτη 2017 και 2018 (28/03/2017)
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2016 (30/09/2016)
TECH.FOOD | Λύσεις και παρεμβάσεις για την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία στον αγρο-διατροφικό τομέα στις περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (22/12/2010)
THINK GREEN (17/05/2010)
Πρόγραμμα IMPLEMENT (01/06/2009)
Πρόγραμμα EQUAL Β' Κύκλος Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία στην Εργασία (04/07/2008)
Πρόγραμμα EQUAL Β' Κύκλος - Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών (δ.τ. Άλκηστις) (05/07/2007)
1  2 
  • 
ΓΕΜΗ