21-01-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απόφαση 1ης τροποποίησης της Δράσης "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ (02/01/2018)
Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (18/12/2017)
Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (15/12/2017)
Απόφαση Τροποποίησης της Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της δράσης "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ (11/12/2017)
Απόφαση 5ης τροποποίησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (07/12/2017)
1η Τροποποίηση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ (05/12/2017)
Απόφαση ένταξης έργου στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ (30/11/2017)
Απόφαση ένταξης έργου στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (30/11/2017)
Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (29/11/2017)
Πρώτη τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (28/11/2017)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  • 
ΓΕΜΗ